קורסים פרונטליים

מועדי הקורסים

נפתחת ההרשמה לקורסים באיטלקית 2024:

פתח תקווה

מתקדמים יום א בשעה 8:45

מתקדמים יום א בשעה 10:00

הרצליה

מתחילים יום א בשעה 12:00

כפר סבא

מתקדמים 6 יום ב בשעה 8:00

מתקדמים 4 יום ב בשעה 8:45

מתחילים יום ב בשעה 10:00

מתקדמים 2 יום ב בשעה 11:00

מתקדמים 5 יום ב בשעה 12:00

קרית אונו

מתקדמים 5 יום ג בשעה 9:30

מתחילים יום ג בשעה 10:45

מתקדמים 2  יום ג בשעה 11:45

מתקדמים4 יום ג בשעה 17:00

מתחילם יום ג בשעה 18:15

מתקדמים 2  יום ג בשעה 19:15

רמת השרון

מתקדמים 2 יום ד בשעה 8:30

מתחילים  יום ד בשעה 9:30

מתקדמים 3 יום ד בשעה 10:30

מתקדמים 4 יום ד בשעה 11:40

מתקדמים 4 יום ד בשעה 12:50

מספר המקומות מוגבל!